maitepsicocoach@gmail.com

Procrastinar

Procrastinar seria posposar l’iniciar o finalitzar una activitat o una situació  que s’ha d’atendre.

Compte,  no confonguem procrastinar amb ajornar, ja que han de donar-se més elements en la procrastinació.

Quan ajornes, acabes fent allò que has anat deixant.

Qui no ha procrastinat alguna vegada? Per exemple: Examen ultima hora, “ja vaig”, enfrontar-se a una tasca que està sota la nostra responsabilitat en el treball, el dilluns començo la dieta, demà em poso a estudiar, ja pagaré la factura, ja trencaré amb ella,  ja parlaré amb la meva mare, jugaré més temps amb el meu fill.

Quan es procrastina, es retarda recurrentment  i això produeix ansietat i preocupació.

Solem deixar de fer unes tasques per altres menys importants i més agradables.  Ens autoenganyem!!

Qualsevol excusa és bona abans que posar-se a fer el que toca.

Existeixen dos tipus de procrastinadors/es:

 1. eventuals: no ho fan habitualment
 2. crònics: ho fan de forma constant i reiterada en el temps

I podríem parlar de diferents estils:

 1. Per evitació: Por al fracàs, perfeccionisme: S’evita posar-se a fer una tasca per por de no fer-la bé, evitar el judici dels altres o bé no complir amb el que s’espera d’aquesta persona (o de si mateixa). Ex. demà començo una dieta.
  Aquí també podríem incloure les persones que deixen per a última hora una tasca que no els agrada.
 2. Com a motivació: Deixen el que han de fer per a l’últim moment amb la idea que finalment, rendiran més. Exemple: estudiar la nit abans de l’examen.
 3. Indecisió: Davant una tasca, es dubta de com abordar-la i un es perd pensant en com es podria fer.

Què podem fer?

 1. Veure què problema hi ha darrere, és a dir, perquè es procrastina.
 2. Treballar la gestió del temps:
  • Poder distingir entre tasques urgents, prioritàries, importants, necessàries, que es poden delegar, es poden ajornar 24 hores.
  • Tallar les distraccions i els lladres de temps (mals hàbits que t’allunyen de centrar-te en la teva tasca, per exemple, interrupcions, imprevists, correu, telèfon).
  • Començar pel més difícil.
  • Dividir la tasca en microtasques.
  • Premiar-te!
  • Veure si treballem o estem més inspirats al matí o a la tarda

Referències per llegir:

Steel, P. (2017) Procrastinación. Barcelona: *Random *House.

Chiale, G., Husmann, G. (2017). Procrastrinación: l’acte de postergar-se en la vida. Argentina: Nou Extrems.