maitepsicocoach@gmail.com

Política de privacitat

Protecció de dades de caràcter personal segons el RGPD

Maria Teresa Duran Fabré, en aplicació de la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, informa que les dades personals que es recullen a través dels formularis del Lloc web: http://maiteduran.es/, s’inclouen en els fitxers automatitzats específics d’usuaris dels serveis de Maria Teresa Duran Fabré.

La recollida i tractament automatitzat de les dades de caràcter personal té com a finalitat el manteniment de la relació comercial i l’acompliment de tasques d’informació, formació, assessorament i altres activitats pròpies de Maria Teresa Duran Fabré.
Aquestes dades únicament seran cedides a aquelles entitats que siguin necessàries amb l’únic objectiu de donar compliment a la finalitat anteriorment exposada.
Maria Teresa Duran Fabré adopta les mesures necessàries per garantir la seguretat, integritat i confidencialitat de les dades d’acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació dels mateixos.

L’usuari podrà en qualsevol moment exercitar els drets d’accés, oposició, rectificació, cancel·lació, limitació i portabilitat reconeguts en el citat Reglament (UE). L’exercici d’aquests drets el pot realitzar el propi usuari a través d’email a: mduranfa@gmail.com o a l’adreça: C / Joan Güell, Nº220, Baixos., C.P. 08028 – Barcelona (Barcelona).
L’usuari manifesta que totes les dades facilitades per ell són certes i correctes, i es compromet a mantenir-les actualitzades, comunicant els canvis a Maria Teresa Duran Fabré.

En base al disposat al Reglament General de Protecció de Dades 2016/679 (RGPD) la present Política de Privacitat estableix els termes en què IdeaRed utilitza i protegeix la informació que és proporcionada pels seus usuaris en el moment d’utilitzar el lloc web. Quan et demanem informació personal amb la qual puguis ser identificat, ho fem assegurant que només es farà servir d’acord amb els termes d’aquest document. No obstant això aquesta política de privacitat pot canviar amb el temps o ser actualitzada per la qual cosa et recomanem revisar contínuament aquesta pàgina per assegurar-te que estàs d’acord amb aquests canvis.

Responsable del tractament

Maite Duran Fabré

Psicoterapeuta i Psicòloga Coach

Núm. colegiada: 11.609

Adressa: Carrer de Joan Güell, 220, 08028 Barcelona

Telèfon: 934307009

Correu electrònic: maitepsicocoach@gmail.com

Finalitat del tractament de les dades personals

Amb quina finalitat tractarem les dades personals?

A maiteduran.es, tractarem les teves dades personals recaptades amb les següents finalitats:

 1. En cas de contractació dels béns i serveis oferts a través d’http://maiteduran.es/, per mantenir la relació contractual, així com la gestió, administració, informació, prestació i millora del servei.
 2. Enviament d’informació sol·licitada a través dels formularis disposats a http://maiteduran.es/.
 3. Remetre butlletins (newsletters), així com comunicacions comercials de promocions i / o publicitat de http://maiteduran.es/ i del sector.

Et recordem que pots oposar-te a l’enviament de comunicacions comercials per qualsevol via i en qualsevol moment, remetent un correu electrònic a l’adreça abans esmentada.
Els camps d’aquests registres són d’ompliment obligatori, sent impossible realitzar les finalitats expressades si no s’aporten aquestes dades.

Per quant de temps es conserven les dades personals recollides?

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o no demanis la seva supressió i durant el termini pel qual es puguin derivar responsabilitats legals pels serveis prestats.

Legitimitat

El tractament de les teves dades es realitza amb les següents bases jurídiques que en legitimen el tractament:

 1. La sol·licitud d’informació els termes i condicions de la qual es posaran a la teva disposició en tot cas.
 2. El consentiment lliure, específic, informat i inequívoc, en tant que et vam informar posant a la teva disposició la present política de privacitat, que després de la lectura de la mateixa, en cas d’estar conforme, pots acceptar mitjançant una declaració o una clara acció afirmativa, com el marcat d’una casella disposada a aquest efecte.

En cas que no ens facilitis les teves dades o ho facis de forma errònia o incompleta, no podrem atendre la teva sol·licitud, resultant del tot impossible proporcionar la informació sol·licitada o dur a terme la contractació dels serveis.

Destintaris

Les dades no es comunicaran a cap tercer aliè a Maria Teresa Duran Fabré, llevat obligació legal.

Drets

Com a interessat que ens has proporcionat les teves dades personals, tens tot el dret a obtenir confirmació sobre si a maiteduran.es

estem tractant les teves dades personals, i en concret estàs facultat per exercitar els drets que la normativa en matèria de protecció de dades et reconeix:

 • Dret d’ACCÉS a les teves dades personals.
 • Drets de sol·licitar la RECTIFICACIÓ de les dades inexactes.
 • Dret de sol·licitar la seva SUPRESSIÓ quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins en què van ser recollides.
 • En determinades circumstàncies, podràs sol·licitar la LIMITACIÓ DEL TRACTAMENT de les dades, únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran exercitar el seu dret d’OPOSICIÓ al tractament de les seves dades. Deixarem de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
 • En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la teva situació particular, podràs sol·licitar el teu dret a la PORTABILITAT de les dades.

En qualsevol moment pots restringir la recopilació o l’ús de la informació personal que és proporcionada al nostre lloc web. Per fer-ho n’hi haurà prou en enviar-nos un correu electrònic a mduranfa@gmail.com.

A més, en cas que s’hagi vulnerat qualsevol dels teus drets, tens dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), al C / Jorge Juan, 6, 28001-Madrid o a través de la seu electrònica de l’AEPD: https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/

INFORMACIÓ ADICIONAL

Dades recopilades per usuaris dels serveis

En els casos en què l’usuari inclogui fitxers amb dades de caràcter personal en els servidors d’allotjament compartit, Maria Teresa Duran Fabré no es fa responsable de l’incompliment per part de l’usuari del RGPD.

Retenció de dades en conformitat a la LSSI

Maria Teresa Duran Fabré informa que, com a prestador de servei d’allotjament de dades i en virtut del que estableix la Llei 34/2002 de 11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI), reté per un període màxim de 12 mesos la informació imprescindible per identificar l’origen de les dades allotjades i el moment en què es va iniciar la prestació del servei. La retenció d’aquestes dades no afecta el secret de les comunicacions i només podran ser utilitzats en el marc d’una investigació criminal o per a la salvaguarda de la seguretat pública, posant-se a disposició dels jutges i / o tribunals o del Ministeri que així els requereixi .
La comunicació de dades a les Forces i Cossos de l’Estat es farà en virtut al que disposa la normativa sobre protecció de dades personals.

Drets propietat intel·lectual http://maiteduran.es/

Maria Teresa Duran Fabré és titular de tots els drets d’autor, propietat intel·lectual, industrial, “know how” i tots els altres drets guarden relació amb els continguts del lloc web http://maiteduran.es/ i els serveis oferts en aquest lloc web, així com dels programes necessaris per a la seva implementació i la informació relacionada.
No es permet la reproducció, publicació i / o ús no estrictament privat dels continguts, totals o parcials, del lloc web http://maiteduran.es/ sense el consentiment previ i per escrit.

Propietat intel·lectual del programari

L’usuari ha de respectar els programes de tercers posats a la seva disposició per Maria Teresa Duran Fabré, tot i ser gratuïts i / o de disposició pública.
Maria Teresa Duran Fabré disposa dels drets d’explotació i propietat intel·lectual necessaris del programari. L’usuari no adquireix cap dret o llicència pel servei contractat, sobre el programari necessari per a la prestació del servei, ni tampoc sobre la informació tècnica de seguiment del servei, excepció feta dels drets i llicències necessaris per al compliment dels serveis contractats i únicament durant la durada dels mateixos.
Per a tota actuació que excedeixi el compliment del contracte, l’usuari necessita autorització per escrit per part de Maria Teresa Duran Fabré, quedant prohibit a l’usuari accedir, modificar, visualitzar la configuració, estructura i fitxers dels servidors propietat de Maria Teresa Duran Fabré, assumint la responsabilitat civil i penal derivada de qualsevol incidència que es pogués produir en els servidors i sistemes de seguretat com a conseqüència directa d’una actuació negligent o maliciosa per part seva.

Propietat intel·lectual dels continguts allotjats

Es prohibeix l’ús contrari a la legislació sobre propietat intel·lectual dels serveis prestats per Maria Teresa Duran Fabré i, en particular de:

 • La utilització que resulti contrària a les lleis espanyoles o que infringeixi els drets de tercers.
 • La publicació o la transmissió de qualsevol contingut que, segons el parer de Maria Teresa Duran Fabré, resulti violent, obscè, abusiu, il·legal, racial, xenòfob o difamatori.
 • Els cracks, números de sèrie de programes o qualsevol altre contingut que vulneri drets de la propietat intel·lectual de tercers.
 • La recollida i / o utilització de dades personals d’altres usuaris sense el seu consentiment exprés o contravenint el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació dels mateixos.
 • La utilització del servidor de correu del domini i de les adreces de correu electrònic per a l’enviament de correu massiu no desitjat.

L’usuari té tota la responsabilitat sobre el contingut de la seva web, la informació transmesa i emmagatzemada, els enllaços d’hipertext, les reivindicacions de tercers i les accions legals en referència a propietat intel·lectual, drets de tercers i protecció de menors.

L’usuari és responsable respecte a les lleis i reglaments en vigor i les regles que tenen a veure amb el funcionament del servei en línia, comerç electrònic, drets d’autor, manteniment de l’ordre públic, així com a principis universals d’ús d’Internet.

L’usuari indemnitzarà Maria Teresa Duran Fabré per les despeses que generés la imputació de Maria Teresa Duran Fabré en alguna causa que fos responsabilitat de l’usuari, inclosos honoraris i despeses de defensa jurídica, fins i tot en el cas d’una decisió judicial no definitiva.

Protecció de la informació allotjada

Maria Teresa Duran Fabré realitza còpies de seguretat dels continguts allotjats en els seus servidors, però no es responsabilitza de la pèrdua o l’esborrat accidental de les dades per part dels usuaris. De la mateixa manera, no garanteix la reposició total de les dades esborrades pels usuaris, ja que les dades esmentades podrien haver estat suprimides i / o modificades durant el període de temps transcorregut des de l’última còpia de seguretat.
Els serveis oferts, excepte els serveis específics de backup, no inclouen la reposició dels continguts conservats en les còpies de seguretat realitzades per Maria Teresa Duran Fabré, quan aquesta pèrdua sigui imputable a l’usuari; en aquest cas, es determinarà una tarifa d’acord amb la complexitat i volum de la recuperació, sempre prèvia acceptació de l’usuari.
La reposició de dades esborrades només està inclosa en el preu del servei quan la pèrdua del contingut sigui deguda a causes atribuïbles a Maria Teresa Duran Fabré.

Comunicacions comercials

En aplicació de la LSSI. Maria Teresa Duran Fabré no enviarà comunicacions publicitàries o promocionals per correu electrònic o altre mitjà de comunicació electrònica equivalent que prèviament no haguessin estat sol·licitades o expressament autoritzades pels destinataris de les mateixes.
En el cas d’usuaris amb els quals hi hagi una relació contractual prèvia, Maria Teresa Duran Fabré si està autoritzat l’enviament de comunicacions comercials referents a productes o serveis de Maria Teresa Duran Fabré que siguin similars als que inicialment van ser objecte de contractació amb el client.
En tot cas, l’usuari, després d’acreditar la seva identitat, podrà sol·licitar que no se li faci arribar més informació comercial a través dels canals d’Atenció al Client.